SpStinet - vwpChiTiet

 

Góp phần nghiên cứu hợp chất phenylethanoid glycosid trong cây chè vằng (Jasminum subtriplinerve Blume.)

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Hồng Hương, Nguyễn Khắc Quỳnh Cư (khoa Dược, ĐH Y dược TP.HCM), Trịnh Văn Quỳ (hội đồng Dược điển Việt Nam), Markus Ganzera, Hermann Stuppner (viện Dược học, ĐH Innsbruck, Austria) thực hiện phân lập và xác định cấu trúc của 4 hợp chất phenylethanoid glycosid có trong dược liệu chè vằng dựa trên dữ liệu phổ MS và NMR của từng hợp chất đó.

Nguyên liệu sử dụng nghiên cứu là lá và cành con của cây chè vằng được thu hái vào tháng 5/2005 tại tỉnh Nghệ An.
Kết quả, từ lá và cành con con của cây chè vằng (Jasminum subtriplinerve Blume.) trong phân đoạn ethylacetat, trong dịch chiết ethanol, bằng các kỹ thuật sắc ký lớp mỏng, sắc ký lỏng hiệu năng cao, sắc ký lỏng hiệu năng cao điều chế, sắc ký ngược dòng tốc độ cao, phổ khối MS và phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR, đã phân lập và xác định được 4 hợp chất phenylethanoid glycosid là verbascosid (J1), isoverbascosid (J4), isooleoverbascosid (J6), apioverbascosid (J7), trong đó J1 có hàm lượng lớn nhất.
Theo các tài liệu đã tham khảo, verbascosid và isoverbascosid có một số hoạt tính sinh học giá trị như chống oxy hoá, kháng viêm, kháng khuẩn, kháng virus, kháng u… Sự hiện diện của chúng trong cây chè vằng đã chứng minh dược liệu này với tác dụng trị liệu sử dụng trong y học cổ truyền là có cơ sở khoa học. Các hợp chất này đều được tìm thấy lần đầu tiên từ cây chè vằng mọc tại Việt Nam.
LV (nguồn: TC Dược học, số 382-2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả