SpStinet - vwpChiTiet

 

Góp phần đánh giá tác động của xe tải nặng đến hệ thống cầu đường

Đề tài do ThS Trịnh Văn Toàn (Văn phòng thanh tra chính phủ) thực hiện nhằm đánh giá tác động của xe tải nặng đến hệ thống cầu đường.

Hệ thống cầu trên đường bộ Việt Nam có vai trò trọng yếu trong mạng lưới cơ sở hạ tầng GTVT, đảm bảo giao thông được thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Qua phân tích và đánh giá tác động của xe tải nặng đối với mặt đường trên cầu và các bộ phận kết cấu cầu, đề tài cho rằng, chất lượng của cầu chưa đáp ứng được nhu cầu và sự phát triển lưu thông hàng hóa bằng đường bộ. Các xe tải nặng là nguyên nhân chủ yếu của tình trạng quá tải và hư hỏng ở các bộ phận kết cấu nhịp cầu.
Tác giả kiến nghị, cần thiết phải thiết lập các trạm cân xe theo hướng đồng bộ, hiện đại để kiểm soát xe quá tải hiệu quả. Quan trọng nhất của phương pháp này là phải làm dứt khoát, triệt để. Ngoài ra, cũng cần phải quan tâm đến đầu tư kinh phí cho việc bảo trì hệ thống đường bộ.
BH (Theo Tạp chí GTVT, số 7/08

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả