SpStinet - vwpChiTiet

 

Góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ cưỡng bức sử dụng nhiên liệu CNG

Nhóm tác giả Nguyễn Thành Trung (Trường Cao đẳng Nghề Cơ khí nông nghiệp Vĩnh Phúc), Nguyễn Đức Khánh, Hoàng Đình Long (Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí động lực, ĐH Bách khoa Hà Nội) thực hiện nghiên cứu mô phỏng bằng phần mềm AVL Boost xác định góc đánh lửa sớm tối ưu của động cơ xăng 4 kỳ, 4 xy-lanh, sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén CNG.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, góc đánh lửa sớm cần phải được điều chỉnh tăng lên khoảng từ 12-160TK trên dải tốc độ từ 1000 đến 4000 vòng/phút. Khi động cơ CNG làm việc ở góc đánh lửa sớm tối ưu, công suất có ích tăng trung bình 11,65% trên toàn dải tốc độ; nhiệt độ cũng như áp suất trong xy-lanh tăng lên làm tăng phát thải NOx trung bình khoảng 25,5%, phát thải CO giảm trung bình 25,2% do quá trình cháy được cải thiện. Phát thải HC tăng trung bình 147% do nhiệt độ quá trình giãn nở giảm xuống khi động cơ làm việc ở góc đánh lửa sớm tối ưu. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu chuyển đổi động cơ xăng sang sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên nén CNG.
LV (nguồn: Kỷ yếu HN KH&CN ĐH Bách khoa TP.HCM lần 13)

Các tin khác: