SpStinet - vwpChiTiet

 

Gmail bổ sung tính năng gọi điện

Logo Gmail. Ảnh: Technogati Gmail luôn bổ sung nhiều tính năng mới nhưng tính năng mới nhất thì hoàn toàn chưa từng thấy. Google đã tung ra một tính năng gọi có thể đưa các cuộc gọi VoIP trực tiếp lên giao diện của Gmail.

Google không chỉ cho phép thực hiện cuộc gọi giữa các máy tính với nhau trên nền VoIP (VoIP cho phép người dùng cho thực hiện cuộc gọi trên kết nối Internet thay vì đường line mặt đất truyền thống) mà còn giữa các số điện thoại với nhau, tất cả đều thực hiện từ inbox của Gmail.
“Chúng tôi đang test thử nội bộ tính năng này và nhận thấy nó rất hữu ích trong rất nhiều trường hợp, từ thực hiện cuộc gọi nhanh đến nhà hàng cho tới việc thực hiện 1 cuộc gọi khi bạn đang ở vùng sóng yếu,” Google viết trên blog công ty.
Kiểu chức năng này sẽ bất ngờ làm tăng tính hữu ích của Gmail với vai trò là trung tâm truyền thông tổng hợp. Cửa sổ Google chat bên tay trái được dùng làm danh bạ đơn giản để thực hiện cuộc gọi.
Google cũng đã có 1 dịch vụ VoIP máy bàn được gọi là Google Talk. Nhưng dịch vụ mới này có thể làm cho tính năng gọi VoIP dễ tiếp cận hơn. Đây cũng là một cách nhanh hơn để thực hiện các cuộc gọi miễn phí tới các số điện thoại ở Mỹ hoặc Canada.
Dĩ nhiên, hiện tại Google vẫn từ chối khẳng định hoặc phủ nhận bất kỳ điều gì.

QA (dost-dongnai.gov.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả