SpStinet - vwpChiTiet

 

GIS 3D CITY: Giải pháp mới cho quản lý hạ tầng đô thị 

Theo nghiên cứu phân tích của nhóm tác giả Nguyễn Văn Lộc, Đặng Thị Ngọc Lý, Nguyễn Thị Hoàng Yến (Cty TNHH Kỹ thuật môi trường Việt An), việc ứng dụng GIS vào công tác quản lt1 và quy hoạch đô thị đã được các cấp, ngành ứng dụng và mang lại hiệu quả nhưng vẫn có một số hạn chế. Đứng trước các yêu cầu thực tế, một giải pháp mới được đưa ra là GIS 3D, giúp hiển thị trực quan 3D đối tượng và cung cấp các phép phân tích không gian 3D giúp hỗ trợ các nhà quản lý, các nhà quy hoạch đưa ra quyết định chính xác hơn.

Qua phân tích cho thấy, Bentley Map – công nghệ GIS 3G (Bently GIS 3D City) là một giải pháp hoàn thiện của quá trình thu thập, xử lý, quản lý, phân tích và hiển thị dữ liệu không gian và phi không gian trên cùng một môi trường. Điều này giúp người dùng nhanh chóng tạo một mô hình thành phố GIS 3D động phục vụ công tác quản lý và quy hoạch đô thị.

Việc thành lập và sử dụng mô hình thành phố GIS 3D là một hướng đi hấp dẫn và hợp lý nhất hiện nay, đó không còn là vấn đề khó khăn vì chúng ta đã chủ động nắm bắt công nghệ GIS 3D. Từ công nghệ GIS 3D của hãng Bently vừa tiếp cận, Cty TNHH Kỹ thuật môi trường Việt An đã ứng dụng phần mềm Bently Map để số hóa 3D các đối tượng trên nền dữ liệu GIS 2D và tiến hành thực hiện một số dự án như: số hóa tuyến điện Nam Sài Gòn 2; số hóa tuyến điện ngầm đường Trần Hưng Đạo…
 
Lam Vân (nguồn: Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2012)

Xem thêm:

Các tin khác: