SpStinet - vwpChiTiet

 

Giống lúa trung ngày BM9962 năng suất cao

Đề tài do PGS.TS. Lê Vĩnh Thảo và tác giả Phạm Văn Dân (Viện cây lương thực và cây thực phẩm) thực hiện nghiên cứu về giống lúa BM9962 được chọn tạo từ tổ hợp lai VN10/D88-6-5, chọn lọc theo phương pháp phả hệ tại Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam.

Qua sản xuất thử nghiệm tại nhiều vùng sinh thái khác nhau ở Bắc bộ và Trung bộ cho thấy, giống lúa BM9962 có khả năng thích ứng và có độ ổn định cao. BM9962 có thời gian sinh trưởng trung ngày (170-178 ngày trong vụ Xuân, 132-138 ngày trong vụ Mùa) gieo trồng được cả 2 vụ trong năm là Xuân sớm và Mùa trung, thích hợp chân đất thấp, chịu thâm canh. BM9962 có chiều cao cây trung bình 115-125cm, năng suất cao (6-7 tấn/ha), chống chịu tốt với một số sâu bệnh chính như đạo ôn, khô vằn, bạc lá, rầy nâu. BM9962 có dạng cây gọn, chống đổ và chống ngập tốt, đang được phát triển mở rộng tại các tỉnh Hải Phòng, Hà Tây, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên.

LV (nguồn: TC NN&PTNT, 5/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả