SpStinet - vwpChiTiet

 

Giống cỏ Stylo và Hamil

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia súc lớn (Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ) đã nghiên cứu chọn tạo thành công hai giống cỏ Stylo và Hamil phục vụ cho chăn nuôi các loại gia súc lớn.
 

Cỏ Stylo

Giống cỏ Stylo có thể trồng bằng hạt (lượng hạt giống cần cho 1 ha là 14-18 kg) hoặc trồng bằng thân, chịu hạn tốt, năng suất 60-90 tấn/ha/năm, hàm lượng protein 18-20%. Thời gian thu hoạch là 90 ngày, các lứa tiếp theo thu sau 40-45 ngày, thời gian thu hoạch trong 3-4 năm. Cỏ Stylo có thể dùng làm thức ăn tươi hoặc phơi khô làm bột thức ăn cho bò sữa, bò thịt...
 

Cỏ Hamil

Giống cỏ Hamil thuộc họ hòa thảo, khả năng tái sinh tốt, có thể trồng bằng hạt (lượng hạt giống cần cho 1 ha là 6-8 kg) hoặc trồng bằng thân gốc, năng suất 250-300 tấn/ha/năm (chăm sóc tốt có thể đạt 400-450 tấn/ha/năm), hàm lượng protein 11-13%. Cỏ Hamil có thể sử dụng làm thức ăn tươi, phơi khô hoặc ủ chua, thời gian thu hoạch là 60 ngày, các lứa tiếp theo thu sau 30-35 ngày. Sau khi trồng có thể thu hoạch trong 5-6 năm.

Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam

Các tin khác: