SpStinet - vwpChiTiet

 

Giới thiệu sáng chế về sản xuất giấy và bột giấy


Phương pháp sản xuất bột giấy và giấy bằng cách sử dụng tảo đỏ (Rhodophyta) và sản phẩm thu được
Phương pháp sản xuất bột giấy và giấy bằng cách sử dụng tảo đỏ (Rhodophyta) và sản phẩm thu được được cấp bằng bảo hộ độc quyền số 1-0007247 ngày 03/09/2008 tại Việt Nam, tác giả You Hack-Churl (Hàn quốc) và You Hack-Churl Park và Jun-Hyuk là đồng chủ sở hữu.
Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột giấy và giấy bằng cách sử dụng tảo đỏ (Rhodophyta) bao gồm các bước: Ngâm tảo đỏ trong dung môi có khả năng hòa tan gel aga trong khoảng thời gian định trước. Cho gel aga đã hòa tan phản ứng với một loại dung môi để chuyển hóa thành xơ, sử dụng chất hóa rắn để thu được xơ hóa rắn, và nghiền xơ đã được hóa rắn này thành bột giấy. Bột giấy sản xuất theo phương pháp này có chi phí thấp, không phải sử dụng gỗ. Ngoài ra giảm được ô nhiễm môi trường do giảm thiểu việc sử dụng hóa chất để loại bỏ lignin và tẩy trắng bột giấy. Hơn nữa, do sản phẩm cuối không chứa các hóa chất gây hại nên không gây ảnh hưởng bất lợi đến người và môi trường...(xem đầy đủ)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả