SpStinet - vwpChiTiet

 

Giới thiệu sáng chế về công nghệ đốt tầng sôi

THIẾT BỊ TRỘN - SỤC KHÍ TẦNG SÔI
Số bằng sáng chế  0007430;  cấp ngày 18/12/2008 tại Việt Nam; tác giả và chủ sở hữu: Nguyễn Văn Cách.
Sáng chế đề cập đến thiết bị trộn – sục khí tầng sôi bao gồm một quạt gió ly tâm (1), một ống dẫn khí (2) và một bộ hợp khối ba cánh quạt ly tâm. Bộ hợp khối ba cánh quạt ly tâm gồm ba cánh quạt ly tâm hoạt động độc lập với nhau được kết nối cứng thành một khối, đồng trục và tách biệt không gian với nhau nhờ các vách ngăn tạo thành ba buồng ly tâm trên (4), dưới (5) và giữa (3). Ống dẫn khí có một đầu được nối kín khí với cửa ra của quạt gió ly tâm (1) và đầu kia được nối kín khí với cửa hút của buồng ly tâm giữa (3) của bộ hợp khối ba cánh quạt ly tâm, sao cho khi vận hành thiết bị trộn – hút khí tầng sôi, không khí được quạt gió ly tâm (1) hút rồi đẩy vào ống dẫn khí để đi vào buồng ly tâm giữa (3), sau đó được đẩy ly tâm ra ngoài.
 

PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ ĐỂ XÁC ĐỊNH LƯỢNG TUẦN HOÀN NGUYÊN LIỆU TẦNG TRONG BUỒNG ĐỐT TẦNG SÔI TUẦN HOÀN
Số đơn đăng ký sáng chế  15324; ngày 29/6/2007 tại Việt Nam; tác giả: Kyo Koubun, Murakami Takahiro, Suda Toshiyuki, đơn vị nộp đơn: Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd.
Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để xác định lượng tuần hoàn nguyên liệu tầng trong buồng đốt tầng sôi tuần hoàn nhằm mục đích xác định theo định lượng lượng tuần hoàn nguyên liệu tầng thực tế một cách hết sức đơn giản và nâng cao độ chính xác so với các kết quả cân bằng nhiệt kiểm tra theo mô hình hoặc cách tương tự với các kết quả vận hành trên thực tế, thời gian được đo là thời gian cần để nguyên liệu tầng trong bộ dẫn vào xuôi dòng (5) đạt tới chiều cao định trước bên trên (H1) so với chiều cao quy chiếu bên dưới (H0) khi dừng cấp không khí tầng sôi tới bộ trao đổi nhiệt bên ngoài; lưu lượng nguyên liệu tầng như lượng tuần hoàn được xác định từ thời gian và lượng tích tụ của nguyên liệu tầng theo đường kính trong (D) của bộ dẫn vào xuôi dòng.
HỖN HỢP LÀM GIẢM NOX SỬ DỤNG CHO QUY TRÌNH CRACKING XÚC TÁC TẦNG SÔI (FCC) ĐỐT CHÁY MỘT PHẦN
Số đơn đăng ký sáng chế 02245;  ngày 29/10/2007 tại Việt Nam; tác giả: Krishnamoorthy, Meenakshi Sundaram, Lussier, Roger Jean, Rudesill, John Allen, Yaluris, George, Ziebarth, Michael Scott; đơn vị nộp đơn: W.R. Grace & Co.

Sáng chế đề cập đến hỗn hợp làm giảm NOx và quy trình sử dụng hỗn hợp này để làm giảm lượng NOx và các hợp chất nitơ pha khí được khử giải phóng ra từ vùng hoàn nguyên trong quá trình cracking xúc tác tầng sôi nguyên liệu hydrocacbon thành các hợp chất có trọng lượng phân tử thấp hơn. Quy trình này bao gồm bước cho nguyên liệu hydrocacbon trong quá trình cracking xúc tác tầng sôi (Fluid Catalytic Cracking - FCC), trong đó vùng hoàn nguyên của thiết bị cracking xúc tác tầng sôi (Fluid Catalytic Cracking Unit - FCCU) vận hành ở chế độ đốt cháy không hoàn toàn hoặc một phần trong điều kiện FCC, tiếp xúc với hỗn hợp chất xúc tác cracking FCC từ nhiều nguồn tuần hoàn và hỗn hợp làm giảm NOx. Hỗn hợp làm giảm NOx  này có cỡ hạt trung bình lớn hơn 45 mm và bao gồm thành phần zeolit có cỡ lỗ xốp nằm trong khoảng từ 2 đến 7,1 angstrom (từ 0,2 đến 0,71nm) và tỷ lệ mol SiO2 trên Al2O3 nhỏ hơn 500.

HỆ THỐNG LÒ PHẢN ỨNG TẦNG SÔI CÓ BUỒNG THÔNG KHÍ
Số bằng sáng chế 1-0007055-000; cấp ngày 19/05/2008 tại Việt Nam; tác giả: Darling Scott; chủ sở hữu: Foster Wheeler Energy Corporation.
Sáng chế đề cập đến kết cấu để dẫn các khí xả từ ít nhất một thiết bị tách hạt (21a,d) của hệ thống lò phản ứng tầng sôi tuần hoàn tới bộ phận thu hồi nhiệt bao gồm buồng thông khí (29) nằm bên trên và liền khối với buồng phản ứng (1). Các thành của buồng thông khí có ít nhất một cửa nạp (41) các khí xả đã được làm sạch, mỗi cửa nạp được nối với đường ống xả (25) nối với một trong số các thiết bị tách hạt để dẫn các khí xả đã được làm sạch từ các thiết bị tách hạt tới buồng thông khí, từ buồng thông khí này các khí xả đã được làm sạch được dẫn tới bộ phận thu hồi nhiệt. Buồng phản ứng được tạo ra ít nhất một phần bởi các panen ống nước, và phần bao của buồng thông khí được tạo ra bởi các panen ống nước như phần kéo dài của các panen ống nước của buồng phản ứng.
 
LÒ PHẢN ỨNG TẦNG SÔI TUẦN HOÀN
Số bằng sáng chế  1-0005461-000;  cấp ngày 13/02/2006 tại Việt Nam; tác giả: Seeber Joachim; chủ sở hữu: Alstom Power Boiler GMBH.
Sáng chế đề cập đến lò phản ứng tầng sôi tuần hoàn gồm có buồng phản ứng, một ống nối với buồng phản ứng này để lấy ra khí xả chứa các hạt chất rắn cuốn theo ra khỏi buồng phản ứng, một thiết bị tách xyclon, thiết bị này được nối với ống nêu trên để tách các hạt chất rắn ra khỏi khí đốt, một thiết bị quay vòng để quay vòng một phần các hạt rắn được tách ra từ thiết bị tách xyclon vào buồng phản ứng. Thiết bị quay vòng này gồm có một bộ phận chặn khí dạng siphon gồm có ống dâng có thành bên, đầu trên và cửa xả thứ nhất và cửa xả thứ hai trên thành bên của ống dâng ở vị trí gần với đầu trên, cửa xả thứ nhất và cửa xả thứ hai gần như hướng về phía buồng phản ứng, một thiết bị để tạo tầng sôi cho phần các hạt chất rắn tách được, và một thiết bị để nối mỗi miệng cửa ống dâng của bộ phận chặn khí với buồng phản ứng.
 
ĐẾ TẠO TẦNG SÔI, PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT VÀ THIẾT BỊ
Số đơn đăng ký sáng chế  01443;  ngày 19/07/2007 tại Việt Nam; các tác giả: Bouman, Antonius, Johannes, Maria (NL); đơn vị nộp đơn: Tetra Laval Holdings & Finance
Sáng chế đề cập đến đế tạo tầng sôi bao gồm tấm phẳng (1) có các lỗ (2) được tạo ra bằng cách sử dụng chùm tia laze hoặc chùm tia điện tử. Tấm dạng này có các đặc tính tạo tầng sôi tốt và cũng khả năng làm sạch tốt. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất đế tạo tầng sôi dạng này và thiết bị tạo tầng sôi bao gồm đế tạo tầng sôi dạng này.
 
THIẾT BỊ TẦNG SÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP TẠO TẦNG SÔI
Số đơn đăng ký sáng chế  17507;  ngày 03/03/2008 tại Việt Nam; các tác giả: Parkinson, David, John; đơn vị nộp đơn: DPS Bristol Limited.
Sáng chế đề cập đến thiết bị tầng sôi bao gồm bình (28) có cửa nạp, các cửa xả (42, 44, 46, 48), và vòi phun (10) qua đó chất lưu đã được tạo áp có thể được cấp vào trong bình. Các cửa xả (42, 44, 46, 48) được bố trí cách nhau ở chiều cao khác nhau từ đáy của bình (28) và được điều chỉnh bằng van (52, 54, 56, 58) cho phép chất rắn đã tạo tầng sôi được loại bỏ trong các lớp ra khỏi bình (28). Theo một phương án khác, một cửa xả được nâng lên hoặc hạ xuống đến vị trí mong muốn trong bình (28).
 

Anh Tùng
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả