SpStinet - vwpChiTiet

 

Giới thiệu sáng chế liên quan đến Hổ

Hổ được các nhà sáng tạo quan tâm đến mức độ nào? Thống kê sơ bộ dựa theo dữ liệu sáng chế, Trung Quốc có 7 sáng chế liên quan đến hổ, trong đó có đến 5 sáng chế sử dụng xương hổ để  bào chế dược phẩm. Còn ở Mỹ có 29 đăng ký bảo hộ độc quyền và có đến 20 bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp các sản phẩm mang hình dáng hổ. Tại Việt Nam chưa có bảo hộ sáng chế hay kiểu dáng công nghiệp nào liên quan đến hổ.

Hổ được các nhà sáng tạo đưa vào đời sống qua các hình dạng trong nhiều loại sản phẩm phục vụ con người, một số sản phẩm mang hình dáng hổ  được  bảo hộ độc quyền ở Mỹ như sau:

Leo trèo với hổ, số bằng D524898, cấp ngày 11/07/2006; tác giả VanDeusen, Gary, Shaneour, Jr., Dwight C.; chủ sở hữu The Shane Group (Mỹ).
 
Chơi với hổ, số bằng D421510, cấp ngày 07/03/2000; tác giả Huang, Nan Huang; chủ sở hữu Grand General Accessories Manufacturing Inc.
 
Số bằng  D316434, cấp ngày 23/04/07/1991; tác giả Stephensen, Christian, Nielsen, Jacob; chủ sở hữu Interlego A.G.
 
Lúc lắc cho bé, số bằng  D277016, cấp ngày 23/04/07/1991; tác giả Paczko, Terry; chủ sở hữu Questor Corp.
 
Bình nước của bé, số bằng  D358301, cấp ngày 03/12/1993; tác giả Brown, Patrick W., Dorsey, Robert L., Saunders, Craig; chủ sở hữu Rubbermaid Incorporated.
 
Bơi với hổ phao, số bằng  D293011, cấp ngày 01/12/1987; tác giả và chủ sở hữu Wolfe, Henry S.;
 
Gối hổ ru êm
Số bằng D522788, cấp ngày 13/06/2006; tác giả và chủ sở hữu Keller, Karen Sue.
 
Số bằng  D408195, cấp ngày 20/04/1999; tác giả Bear, Hillard; chủ sở hữu Crown Crafts, Inc.
 
Số bằng D348372, cấp ngày 05/07/1994; tác giả Brown, Patrick W., Dorsey, Robert L., Saunders, Craig; chủ sở hữu Rubbermaid Incorporated.
 
Ghi chú: tên sản phẩm do người viết đặt.
ANH VŨ

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả