SpStinet - vwpChiTiet

 

Giới thiệu sáng chế liên quan đến cây trồng

CÂY CÀ PHÊ CÓ HOẠT TÍNH ALPHA-D-GALACTOSIDAZA GIẢM
Số bằng sáng chế 1-0007515-000; ngày cấp: 09/02/2009 tại Việt Nam; tác giả: Deshayes, Alain, Marraccini, Pierre, Rogers, John; chủ sở hữu: Societe Des Produits Nestle S.A.
Sáng chế đề cập đến tế bào cây cà phê có hoạt tính alpha-D-galactosidaza giảm và cây cà phê chứa tế bào này. Bằng cách làm giảm độ hoạt tính của alpha-D-galactosidaza nội sinh để cải biến galactomanan có trong hạt cà phê xanh.

CÂY MÍA CHÍN SỚM CÓ LƯỢNG ĐƯỜNG CAO
Số bằng sáng chế 1-0004937-000; ngày cấp: 17/05/2005 tại Việt Nam; tác giả: Atsushi Hayakawa, Harufumi Miwa, Naoki Katsurada; chủ sở hữu: Ajinomoto Co., Inc.
Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra cây mía biến đổi gen có lượng đường cao và chín sớm. Lượng đường của cây mía biến đổi gen theo sáng chế được gia tăng từ 5 đến 15%. Cây mía được sinh trưởng với sự thúc đẩy đáng kể và đạt đến sự sinh trưởng hoàn chỉnh trong thời gian ngắn khoảng từ 7 đến 8 tháng. Theo sáng chế, có thể thu được cây mía có khả năng cung cấp ổn định một lượng lớn đường. (xem đầy đủ-pdf)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả