SpStinet - vwpChiTiet

 

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP.HCM: ứng dụng trong lĩnh vực hóa-sinh

Đề tài: nghiên cứu công nghệ xử lý một số loại phụ phẩm nông nghiệp bằng nước áp suất cao để thu dung dịch đường có khả năng lên men tạo ethanol
Chủ nghiệm đề tài: TS. Nguyễn Hoàng Dũng
Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Bách khoa TP. HCM
Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2008.

Đề tài: nghiên cứu phát triển công nghệ tái sinh năng lượng rác thải đô thị TP. Hồ Chí Minh bằng các mô hình thiết bị phản ứng sinh học ( bioreactor) qui mô pilot
Chủ nghiệm đề tài: TS. Trần Minh Chí
Đơn vị chủ trì: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường
Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2008.

Đọc tiếp...