SpStinet - vwpChiTiet

 

Giới thiệu kết quả nghiên cứu KH&CN tại TP. HCM: công nghệ sản xuất nhiên liệu rắn và giải pháp thông gió chống nóng.

Đề tài: nghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu rắn từ chất thải plastic và vỏ trấu
Chủ nghiệm đề tài: TS. Nguyễn Vĩnh Khanh 
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Bách khoa TP. HCM
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2009.

Đề tài: nghiên cứu giải pháp thông gió làm mát đoạn nhiệt áp lực dương để chống nóng, cải thiện môi trường lao động
Chủ nghiệm đề tài: PGS.TS. Bùi Sỹ Lý  
Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Bảo hộ lao động
Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM
Năm hoàn thành: 2009.

Chi tiết...