SpStinet - vwpChiTiet

 

214 tỷ đồng cho thông tin KH&CN mỗi năm

Theo Cục Thông tin KH&CN, hằng năm, kinh phí đầu tư cho thông tin KH&CN là 214 tỷ đồng, trong đó hầu hết được chi cho việc duy trì bộ máy thu thập, đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện và mua cơ sở dữ liệu từ nước ngoài.

Ngày 21-11 tại Hà Nội, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội nghị hoạt động thông tin KH&CN toàn quốc dành cho đại diện các Sở KH&CN địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh nhấn mạnh vai trò của thông tin KH&CN, coi đó là nhân tố góp phần rút ngắn con đường từ phòng thí nghiệm đến sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành trong quản lý, nghiên cứu khoa học. Nghị định số 11/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành vào tháng 2 vừa qua về hoạt động thông tin KH&CN và Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đã tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trao đổi thông tin KH&CN, tăng cường vai trò của thông tin KH&CN trong thực tiễn.

Qua khảo sát của Cục Thông tin KH&CN, hằng năm, kinh phí đầu tư cho thông tin KH&CN là 130 tỷ đồng/năm ở khu vực bộ, ngành; 40 tỷ đồng/năm khu vực tỉnh thành; trên 24 tỷ đồng /năm ở khu vực viện nghiên cứu; và gần 20 tỷ đồng/năm ở khu vực trường đại học. Việc sử dụng kinh phí cho thông tin KH&CN ở các đơn vị hầu hết chi cho việc duy trì bộ máy thu thập, đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện và mua cơ sở dữ liệu từ nước ngoài. Ví dụ Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam được chi 10 tỷ đồng cho hoạt động thông tin KH&CN, trong đó khoảng 6 tỷ đồng được chi để mua cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử nước ngoài như Springer Link, Science Direct, tạp chí Hội Hóa học Mỹ (AIP)…

Theo ông Đào Mạnh Thắng, Phó cục trưởng Thông tin KH&CN, mặc dù kinh phí cho hoạt động thông tin KH&CN chưa được ghi thành mục riêng trong mục lục ngân sách nhà nước hằng năm cho KH&CN bộ, ngành, địa phương nhưng vấn đề này đã được khắc phục trong Nghị định mà Thứ trưởng Trần Việt Thanh nhắc đến trong bài phát biểu khai mạc hội nghị với điều khoản về việc phân bổ ngân sách KH&CN chi cho hoạt động thông tin KH&CN căn cứ vào khả năng ngân sách và tăng dần theo nhu cầu phát triển. Vì vậy Nghị định này được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển công tác thông tin, thống kê KH&CN theo chuẩn mực quốc tế, xây dựng được các cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, nhân lực, kết quả nghiên cứu, công bố khoa học và cơ sở quốc gia về công nghệ…
 
Nguồn: Tạp chí Tia Sáng

Các tin khác: