SpStinet - vwpChiTiet

 

Giám sát và điều khiển từ xa hoạt động của vi kẹp sử dụng vi điều khiển và thị giác máy tính

Đề tài do các tác giả Nguyễn Vinh Quang, Chử Đức Trình, Trần Quang Vinh (Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội) thực hiện một hệ thống hoạt động từ xa (teleoperation) dùng cho việc giám sát và điều khiển các hoạt động của một vi kẹp có gắn cảm biến nhạy áp điện trở ở mức kính hiển vi. Hệ thống được thiết kế dựa trên công nghệ vi điều khiển và thị giác máy tính, có thể hoạt động trong các chế độ điều khiển trực tiếp bằng tay và tự động qua môi trường thực tại ảo.

Theo đó, hệ thống được thiết kế xây dựng và kết quả đo qua các thực nghiệm cho thấy khả năng ứng dụng trong thực tế cho các lĩnh vực của vi thao tác khi so sánh với các kết quả khác. Do bản chất vi kẹp được chế tạo bằng công nghệ CMOS nên việc kết hợp nó trên cùng một chip silicon với các mạch vi điện tử thực hiện các chức năng như của bản mạch lắp rời là hoàn toàn khả thi trong tương lai. Do dải hoạt động của vi kẹp có thể đạt được khá cao (tần số đến 30 Hz) nên để có thể giám sát và điều khiển nó bằng thị giác máy tính trong những trường hợp hoạt động với tốc độ như vậy (ví dụ cho các điều khiển như loại PID vị trí), cần phải có những hệ thống bắt và xử lý ảnh cũng như các giải thuật nhanh cho phép thu thập và xử lý đến hàng trăm khung ảnh trong một giây. Các công nghệ như DSP, FPGA hay ASIC cho thị giác máy tính là các hứa hẹn cho các mục tiêu loại này.
 
LV (nguồn: TC Tin học & Điều khiển học, tập 24 số 3-2008)

Các tin khác: