SpStinet - vwpChiTiet

 

Giám định phân tử loài sán dây Teania asiatica phân lập trên người tại Hòa Bình

Đề tài do các tác giả Nguyễn Văn Đề (Trường ĐH Y Hà Nội), Lê Thanh Hòa (Viện Công nghệ sinh học), Hồ Sỹ Triều (Viện Sốt rét ký sinh trùng TW) thực hiện nhằm giám định thành phần loài, xác lập phả hệ và tìm hiểu nguồn gốc, quan hệ họ hàng của mẫu sán dây Việt Nam phân lập tại Hòa Bình bằng giải trình trình tự nucleotid phân đoạn gen cox1 sử dụng chương trình so sánh và phân tích phả hệ và tiến hóa (MEGA3.1); so sánh đối chiếu các thành phần nucleotid của loài Taenia sp Việt Nam với các chủng/loài Taenia asiatica, Taenia solium của Việt Nam trước đây, của châu Á và thế giới thu nhận từ ngân hàng gen.

Nghiên cứu tiến hành với đốt sán dây trưởng thành thu hồi từ một bệnh nhân tại Hòa Bình. Đốt sán được cố định trong cồn 70% và bảo quản lạnh 200C cho đến khi sử dụng để tách chiết ADN thực hiện giám định phân tử.
Theo đó, bằng kỹ thuật giám định sinh học phân tử dựa trên phản ứng PCR và phân tích phả hệ tìm hiểu quan hệ họ hàng, mẫu sán dây thu hồi ở người Việt Nam tại Hòa Bình được xác định là loài Taenia asiatica. Sán dây phân lập Taenia asiatica trên người bệnh tại Hòa Bình, Việt Nam và sán dây Taenia asiatica ở Đài Loan có mức độ tương ứng tuyệt đối về thành phần nucleotid qua phân tích gen ty thể cox1 (100%). Cũng như kết quả giám định trước đây trên mẫu thu thập tại Hà Nội và Hà Tây, mẫu sán dây châu Á của Việt Nam thu thập trên người tại Hòa Bình không có biến đổi di truyền lớn so với loài T. asiatica có nguồn gốc Đài Loan. Việc giám định thêm một số mẫu sán dây châu Á khác, đặc biệt là các tỉnh phía Nam cũng như các mẫu sán dây bò và lợn gây bệnh trên người là cần thiết để có một cơ sở dữ liệu di truyền quần thể của sán dây (Taenia) tại Việt Nam.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 5/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả