SpStinet - vwpChiTiet

 

Giảm 65% lượng túi nilon dùng trong siêu thị đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020.
 
 
Tăng cường sử dụng sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông khó phân hủy - Ảnh minh họa

Đến 2020, giảm 65% khối lượng túi nilon khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị, trung tâm thương mại so với năm 2010; giảm 50% khối lượng túi nilon khó phân hủy sử dụng tại các chợ dân sinh so với năm 2010; thu gom và tái sử dụng 50% tổng số lượng chất thải túi nilon khó phân hủy phát sinh trong sinh hoạt.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng

Một trong các nhiệm vụ của Đề án là tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp về tác hại của chất thải túi nilon khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường đối với từng hộ gia đình, ở các khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ này.

Đồng thời, đưa nội dung giáo dục về tác hại của chất thải túi nilon khó phân hủy đối với môi trường vào chương trình giảng dạy ở các cấp học theo các hình thức, nội dung phù hợp.

Sử dụng sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường

Nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung phí xử lý chất thải đối với túi nilon khó phân hủy nhằm tăng cường trách nhiệm của người sử dụng. Bên cạnh đó, ban hành quy định cấm sản xuất các loại túi nilon khó phân hủy có chiều dày một lớp màng nhỏ hơn 30 micromet (30µm), tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái chế.

Tăng cường sản xuất và sử dụng sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi nilon khó phân hủy, trong đó, xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường.

Nhiệm vụ khác của Đề án là đẩy mạnh việc thu gom, tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy. Cụ thể, phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy; tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy; khuyến khích sử dụng sản phẩm tái chế từ chất thải túi nilon khó phân hủy, đặc biệt trong đầu tư xây dựng các công trình công cộng.
Nguồn: Chinhphu.vn

Các tin khác: