SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử

Tại Hội thảo "Công bố bộ giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử - Tỉnh điện tử Bkav eGov", Bkav đã giới thiệu mô hình kiến trúc Chính phủ điện tử - Tỉnh điện tử, cùng bộ giải pháp phần mềm đã xây dựng thành công theo kiến trúc này.

Kiến trúc Bkav eGov

Bộ giải pháp bao gồm các phần mềm Bkav eOffice, Bkav eGate, Bkav ePortal và giải pháp chứng thực chữ ký số BkavCA. Mô hình kiến trúc Chính phủ điện tử - Tỉnh điện tử Bkav eGov gồm có 5 “tầng”, với triết lý lấy người sử dụng làm trung tâm.
Ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giám đốc Bkav cho biết: “Kiến trúc 5 tầng của Bkav eGov phải được bắt đầu từ hạ tầng truyền thông, điều hành tác nghiệp trong nội bộ các cơ quan, sau đó kết nối liên thông để tạo ra nền tảng văn hóa ứng dụng công nghệ thông tin trong bộ máy hành chính. Tiếp đến là cung cấp các dịch vụ công theo cơ chế một cửa và cuối cùng là cung cấp giao diện tương tác với người dân thông qua Cổng thông tin điện tử”.
Bộ giải pháp Chính phủ điện tử - Tỉnh điện tử Bkav eGov đã được triển khai tại 13 tỉnh thành trên cả nước như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Lạng Sơn… và các cơ quan trung ương: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội…
Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, cho biết: “Lạng Sơn đã triển khai giải pháp Bkav eGov tại UBND tỉnh, 22 Sở ban ngành và huyện, thị trong toàn tỉnh. Ngay cả những đơn vị vùng sâu vùng xa, với cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn như xã Tân Thành, huyện Cao Lộc cũng triển khai rất hiệu quả”.


 
TH(anninhthudo.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả