SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp thiết kế cầu vượt dành cho người đi bộ tại Hà Nội

Đề tài do PGS.TS Phạm Huy Khang (Đại học GTVT) thực hiện nhằm trình bày một số vấn đề về giải pháp thiết kế cầu bộ hành dành cho người đi bộ tại Hà Nội.

Vấn đề tổ chức giao thông cho người đi bộ bằng cầu vượt đã được thành phố Hà Nội quan tâm. Nhưng đây là công việc phức tạp vì phải phụ thuộc vào nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Từ kinh nghiệm thiết kế cầu của các nước và thực tế của Hà Nội, tác giả đã đề ra các bước thiết kế cơ bản dành cho cầu vượt gồm: điều tra đánh giá sơ bộ; điều tra thực địa lưu lượng người đi bộ; dự báo lượng người đi bộ và qui mô cầu bộ hành; qui mô dự kiến cầu bộ hành. Trong đó khi thiết kế nhịp chính cần chú ý đến hệ dầm thép, hệ dàn thép, hệ vòm thép. Về phương pháp, nên áp dụng phương pháp lắp ráp sẵn trong xưởng để tiện khi thi công tại những phố đông đúc, chật hẹp mà không ảnh hưởng đến giao thông chung.
BH (Theo Tạp chí GTVT, số

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả