SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp quản lý phương tiện đường bộ

Theo Nghị định 91, từ 01/7/2011, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly từ 500 km trở lên; xe kinh doanh vận chuyển khách du lịch, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ sẽ phải có thiết bị giám sát mới được hoạt động. Quy định này tạo nên làn sóng về việc sử dụng hộp đen GPS (thiết bị giám sát hành trình xe). Trước khi Nghị định 91 được ban hành, từ giữa năm 2008, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã triển khai dự án “Thiết kế và sản xuất, ứng dụng hệ thống thiết bị định vị để quản lý đội phương tiện cho các công ty vận tải đường bộ” và phối hợp với Công ty Viễn Tân sản xuất thí điểm sản phẩm.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả