SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường ở thành phố Cao Lãnh

Đề tài do TS. Nguyễn Văn Đúng (Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp) thực hiện nhằm khảo sát, đánh giá nhận thức, mối quan tâm về môi trường của cộng đồng dân cư sống trong khu vực thành phố; đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường ở thành phố Cao Lãnh.

Nghiên cứu tiến hành khảo sát tai 6 nhóm gồm cán bộ ngành tỉnh đóng trên địa bàn thành phố và cán bộ các ngành của thành phố Cao Lãnh; cán bộ, hội viên, đoàn viên của phường 1, 2, thành phố Cao Lãnh; giáo viên và sinh viên; học sinh phổ thông; chủ hộ gia đình; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Kết quả cho thấy, mức độ quan tâm đến các vấn đề môi trường trong cộng đồng chỉ ở mức trung bình, cao nhất là 61% và thấp nhất là 39,3%. Nhóm tuổi dưới 30 quan tâm đến các vấn đề môi trường hơn nhiều nhóm tuổi trên 60. Truyền hình là phương tiện được đa số chọn để tiếp cận thông tin. Mức độ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường của cộng đồng không cao, dưới mức trung bình. Tuy nhiên, phần đông những người tham gia đều trên tinh thần tự nguyện. Rác thải sinh hoạt được đặt trước nhà, không qua phân loại, để chờ công nhân vệ sinh đến thu gom. Đa số đều cho rằng vì ý thức của cộng đồng kém và do việc xử phạt không nghiêm nên gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường. Tác giả cũng đưa ra kiến nghị là mở rộng tuyên truyền, giáo dục cho mọi người về các vấn đề môi trường trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tăng thêm thời lượng phát sóng những chuyên mục có liên quan về môi trường và cuộc sống trên truyền hình. Đưa giáo dục môi trường vào chương trình học cho các giáo sinh và học sinh các cấp. Duy trì và phát huy phong trào “xanh – sạch – đẹp” trong trường học. Thêm nội dung “giữ gìn bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp khu phố” thành một trong những tiêu chí để xây dựng gia đình văn hóa. Từng bước áp dụng các biện pháp chế tài đối với những hành vi gây ô nhiễm môi trường.

LV (nguồn: TL Hội nghị KHXH Nam bộ 2008)

 

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả