SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp mua thuốc kháng sinh theo tên gốc

Đề tài do các tác giả Nguyễn Văn Sinh (Cty CP dược phẩm Bắc Giang), Từ Minh Koóng (ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nghiên cứu mua thuốc sản xuất trong nước theo tên gốc bằng phương pháp phân nhóm dựa vào tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào nhằm đạt mục tiêu: thuốc theo tên gốc có cùng nồng độ, dạng bào chế và cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn tương đương nhau, giá bán lẻ như nhau.
Theo đó, thuốc sản xuất trong nước có cùng hoạt chất, nồng độ và dạng bào chế tương đương nhau, được sản xuất tại các cơ sở đều đạt tiêu chuẩn GMP như nhau nhưng giá cả có sự chênh lệch, sự chênh lệch phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn gốc nguyên liệu đầu vào. Khi mua thuốc được lựa chọn theo tên thương mại, hay tên thuốc kèm theo tên nhà sản xuất, đã dẫn đến thực trạng cùng một thuốc gốc có cùng nồng độ, dạng bào chế như nhau nhưng có giá mua vào khác nhau. Từ chỗ giá mua vào khác nhau công với thặng số bán lẻ như nhau đã dẫn đến thực trạng tại các cơ sở bán lẻ thuốc: thuốc mang tên gốc có nhiều loại giá khác nhau có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng và cơ quan quản lý giá thuốc. Trong điều kiện chưa thể thực hiện đầy đủ việc lựa chọn thuốc theo tiêu chí “tương đương sinh học”, giải pháp can thiệp mua thuốc sản xuất trong nước theo tên gốc bằng phương pháp phân nhóm dựa vào tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào đạt kết quả như sau: lựa chọn mua thuốc theo tên gốc, theo một giá mua vào được xác định cho nhóm thuốc và thực hiện bán ra (giá bán lẻ) thống nhất cho nhóm thuốc có cùng tên gốc; kiểm soát và quản lý được giá thuốc bán lẻ góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người tiêu dùng và giữ uy tín cho cơ sở phân phối thuốc.
LV (nguồn: TC Dược học, 5/2011)

Các tin khác: