SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải pháp marketing nhằm tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến thủ đô Hà Nội giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo

Đề tài do TS. Hoàng Văn Thành thực hiện nghiên cứu giải pháp marketing nhằm tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến thủ đô Hà Nội giai đoạn 2006-2010 và những năm tiếp theo.

Đề tài đề cập đến hai nhóm giải pháp: ở tầm vĩ mô, các giải pháp marketing điểm đến như lập kế hoạch chiến lược marketing điểm đến du lịch, tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch… được tiến hành bởi tổ chức marketing điểm đến; ở tầm vi mô, các doanh nghiệp du lịch cần tiến hành các giải pháp marketing kinh doanh như phân tích cơ hội marketing, xây dựng chiến lược markting mục tiêu, chiến lược marketing - mix và các chính sách marketing.
Theo đó, kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, thời cơ và thách thức đan xen nhau, cạnh tranh ngày càng gay gắt và mang tính toàn cầu, đòi hỏi ngành du lịch, các điểm đến du lịch Hà Nội và các doanh nghiệp du lịch hoạt động trên địa bàn phải nắm vững những nguyên lý chung, áp dụng có hiệu quả các giải pháp marketing thu hút khách quốc tế đến thủ đô Hà Nội, góp phần để du lịch Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là phát triển thành điểm đến du lịch lớn, hấp dẫn của cả nước và nhanh chóng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô.
 
LV (nguồn: TC Khoa học Thương mại, 4/2009)

Các tin khác: