SpStinet - vwpChiTiet

 

2 viện hàn lâm đầu tiên của Việt Nam chuẩn bị hoạt động

Theo nghị định của Chính phủ, từ ngày 19 và 22-02, hai viện hàn lâm đầu tiên của Việt Nam sẽ lần lượt đi vào hoạt động gồm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN.
 
 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN (Ảnh: tuyengiao.vn)

Đây là hai cơ quan thuộc Chính phủ, được hình thành trên cơ sở Viện Khoa học và công nghệ VN và Viện Khoa học xã hội VN.

Trong số các nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN sẽ nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học xã hội liên quan tới đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN; hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật của VN. Trong khi đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN sẽ nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ trong các lĩnh vực toán học, vật lý, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vũ trụ...

So với mô hình cũ, cả hai viện hàn lâm đều được bổ sung một số đơn vị mới để đáp ứng nhu cầu phát triển.
 
Nguồn: Tuổi trẻ Online

Các tin khác: