SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải bài toán dao động của tấm ba lớp, lớp giữa đàn hồi

Đề tài do TS Phạm Đức Phung, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện nhằm ứng dụng tấm ba lớp trong xây dựng nhà nhiều tầng ở Việt Nam.

Về cấu tạo, tấm ba lớp có hai lớp ngoài mỏng chịu lực chính được nối với nhau bởi một lớp giữa có bề dày đáng kể.
Hình dạng của tấm ba lớp rất đa dạng: hình ống, hình tổ ong, đặc xốp và polysterence chèn giữa hệ thanh thép.
Với mục đích nghiên cứu lý thuyết gắn với thực tế, phục vụ sản xuất, đề tài đã chọn phân tích sơ đồ tấm ba lớp có lớp giữa đàn hồi. Cụ thể tác giả áp dụng các bài toán một chiều, bài toán hai chiều và mở rộng cho bài toán không gian. Tiếp đó, đề tài tính hệ số đàn hồi K.
Kết quả cho thấy, các phương pháp tính toán trên thuận tiện, có thể áp dụng cho các điều kiện biên khác nhau với sai số các phương pháp với thực nghiệm có thể chấp nhận được.

BH (Theo Tạp chí Xây dựng, số 4/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả