SpStinet - vwpChiTiet

 

Giải bài toán cố kết một chiều xét đến sự biến thiên của Građien thấm ban đầu

Đề tài do TS. Nguyễn Đức Ngôn (Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội) thực hiện nghiên cứu và giải bài toán cố kết có xét đến sự thay đổi của građien thấm ban đầu trong công tác dự đoán độ lún và thời gian lún của công trình xây dựng trên nền đất sét no nước.

Theo đó, chiều dày vùng chủ động (vùng chịu nén) của nền đất sét no nước dưới công trình phụ thuộc vào giá trị tải trọng, giá trị građien thủy lực ban đầu tăng dần trong quá trình cố kết phụ thuộc vào độ ẩm – độ chặt của đất. Lời giải bài toán cố kết có xét đến sự đổi của građien thủy lực ban đầu phản ánh đầy đủ hơn diễn biến thực tế của đất sét khi nó bị nén dưới tác dụng của tải trọng so với các lời giải không xét hoặc chỉ xét đến građien thủy lực ban đầu với giá trị cố định. Giải bài toán cố kết của đất sét yếu no nước xét đến sự biến thiên của građien thủy lực ban đầu có thể chia ra 2 trường hợp khi H ≥ Ha và khi H < Ha. Trong trường hợp khi H < Ha có thể coi chiều dày lớp đất hữu hạn như lớp đất có chiều dày vô hạn với giá trị građien thủy lực ban đầu tại mặt phẳng z = H đã tăng so với thời điểm ban đầu.
LV (nguồn: TC Xây dựng, 5/2009) 

Các tin khác: