SpStinet - vwpChiTiet

 

Gia Lai: Hội nghị tập huấn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp

Vừa qua, Sở KH&CN Gia Lai phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN đã tổ chức lớp tập huấn về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho hơn 100 học viên là cán bộ, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, các hợp tác xã và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP Hồ Chí Minh đã giới thiệu cho các học viên các chuyên đề: Tổng quan về hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ; xây dựng, đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp; quản lý và khai thác các đối tượng sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp. Các học viên được tập huấn về một số quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan; các điều ước quốc tế như: Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến  thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, công ước Pairs về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu, Hiệp ước hợp tác về sáng chế - PCT… Ngoài ra, các học viên còn được giảng viên giới thiệu cách thức xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thiết kế kiểu dáng công nghiệp và trình tự thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp cũng như việc quản lý và khai thác các đối tượng sở hữu trí tuệ phục vụ cho doanh nghiệp.


TH(tchdkh.org.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả