SpStinet - vwpChiTiet

 

Ghi nhận mới hai loài thuộc giống acanthaspis Amyot & Serville (Heteroptera: Reduviidae: Reduviidae) cho Việt Nam.

Đề tài do tác giả Trương Xuân Lam (Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật) thực hiện nhằm mô tả hình thái của hai loài được ghi nhận mới cho khu hệ bọ xít ăn sâu ở Việt Nam thuộc giống Acanthaspis.

Hiện nay, ở Việt Nam các loài thuộc Acanthaspis còn ít được biết đến, chỉ có 2 loài được nhận A.ruficep Hsiao và A. quinquespinosa. Chúng sống dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh (đoạn từ Quảng Bình đến Quảng Nam).
Trong đề tài này, tác giả giới thiệu hai loài mới với các đặc điểm về hình dáng, phân bố, phân loại. Loài Acanthaspis geniculata Hsiao, 1976, có cơ thể màu đen, được bao phủ bởi lông dài màu nâu nhạt. Mắt kép có kích thước trung bình, rộng có dạng tròn, hướng ra phía ngoài của đầu, mắt đơn nhỏ và có khoảng cách gần nhau. Chân có kích thước trung bình được phủ bởi nhiều lông cứng dài, đốt đùi chân giữa và đùi chân trước có chiều dài bằng đốt ống. Bộ phận sinh dục của con đực nằm sâu bên trong, dương cụ bẹt và ngắn. Loài này có chiều dài cơ thể từ 20,34 – 21,72 mm. Chiều dài của đầu từ 3,14 – 3,21 mm. Phần trước mắt dài 0,89 – 1,10mm và phần sau dài 1,03 – 1,2mm.…Nghiên cứu về loài này được thực hiện ở huyện Văn Bàn, Lào Cai và vườn quốc gia Tam Đảo - Vĩnh Phúc.
Tại Sapa, Lào Cai, tác giả tiến hành nghiên cứu loài Acanthaspis subinermis Hsiao, 1976. Loài này cơ thể có màu đen, lông dài màu vàng tro. Mắt kép to rộng có dạng hình tròn, hướng ra phía ngoài của đầu, mắt nhỏ cách xa nhau. Chân có kích thước trung bình, có lông cứng dài rải rác, đốt đùi mập. Bộ phận sinh dục của con đực tròn, dương cụ cong xuống dưới, khó nhìn. Loài Acanthaspis subinermis Hsiao, 1976 có chiều dài cơ thể là 13,21 mm. Chiều dài của đầu là 2,35 mm. Phần trước mắt dài 0,69mm và phần sau mắt dài 0,51mm...
BH (theo Tạp chí Sinh học, số 2/08)
 


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả