SpStinet - vwpChiTiet

 

Gần 1/3 báo chí trong nước đưa tin, bài về hoạt động KH&CN

Tại buổi gặp giữa lãnh đạo Bộ KH&CN với các nhà báo KH&CN tại Hà Nội sáng 15/1, Trung tâm Truyền thông KH&CN cho biết, trong tổng số 786 tờ báo in trong nước, hiện có khoảng 200 tờ báo thường xuyên theo dõi và đưa tin về các hoạt động KH&CN.

 
Báo chí ngày càng quan tâm đến lĩnh vực KH&CN

Công tác truyền thông KH&CN trên báo chí được đánh giá đã phản ánh bức tranh khá toàn diện về hoạt động KH&CN của đất nước trên ba khía cạnh: cơ chế, chính sách và các chủ trương đổi mới; thành tựu và đóng góp của KH&CN đối với phát triển KT-XH; và tôn vinh nhà khoa học.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, không phải ngẫu nhiên mà năm qua, những ý tưởng đổi mới do Bộ KH&CN đề xuất đều đạt được sự ủng hộ gần như tuyệt đối ở những cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội và Bộ Chính trị. “Báo chí đã phần nào nói giúp ngành khoa học các vướng mắc, bởi vậy khi chúng tôi trình bày một vấn đề gì trước các cơ quan quyền lực cao nhất thì luôn giành được sự quan tâm và thông hiểu.”

Ông cho rằng năm tới là năm các chương trình quốc gia lớn về KH&CN bắt đầu được triển khai, và Dự luật KH&CN sửa đổi và Đề án đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN gần như chắc chắn sẽ được thông qua, bởi vậy ông rất mong tiếp tục có báo chí là “đối tác quan trọng và thân thiết” cùng đồng hành trong năm bản lề này của KH&CN .

Hiện Bộ KH&CN đã ký kết hợp tác về truyền thông với 10 cơ quan báo chí, tuy nhiên có ý kiến cho rằng hiệu quả vẫn còn hạn chế vì cách làm vẫn nặng về đưa tin hội họp mà chưa di vào bản chất của các vấn đề KH&CN.
Nguồn: Tia Sáng

Các tin khác: