SpStinet - vwpChiTiet

 

Fucoidan từ rong nâu Sargassum Swartzii: phương pháp tách, hoạt tính gây độc tế bào ung thư và nghiên cứu cấu trúc.

Đề tài do các tác giả Nguyễn Duy Nhứt, Bùi Minh Lý (Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang) và Nguyễn Mạnh Cường, Trần Văn Sung (Viện hóa học) thực hiện nhằm tách phân đoạn các fucoidan từ loài rong nâu Sgassum swartzii trên nhựa lỏng Catavlon, giải hấp bằng NaCl ở các nồng độ khác nhau.

Nhóm tác giả lấy mẫu rong Sargassum Swartzii thu ở tỉnh Khánh Hòa, rửa nhanh bằng nước ngọt và phơi khô tự nhiên. Rong nâu khô được cắt nhỏ cỡ 1-3 mm, 1kg rong được khuấy trộn đều với 10 lit dung dịch HCl 0,1M, ngâm 24 giờ ở nhiệt độ phòng. Dịch chiết được tách ra khỏi bã rong và cô đặc bằng màng siêu lọc 1kDa đến còn khoảng 1 lít. Tiếp đó, các tác giả tách phân đoạn các fucoidan, xác định hàm lượng axit uronic, xác định phân bố trọng lượng phân tử của các phân đoạn fucoidan tách trên cetavlon, đánh giá hoạt tính gây độc trên tế bào in vitro. Kết quả cho thấy, thành phần sun phát của các phân đoạn fucoidan có tỉ lệ thuận với nồng độ NaCl. Trên 80% fucoidan từ rong có trọng lượng phân tử trung bình trên 100kDa. Tỉ lệ này đạt 90% ở các phân đoạn F20 đến 96% ở F 25. Khi nồng độ NaCl rửa giải cao, nhóm sunfat liên kết với axial là chủ yếu. Hàm lượng axit uronic giảm dần khi tăng dần nồng độ NaCl rửa giải. Phổ hồng ngoại ở vùng hấp thụ 1610-1625 cm-1 có cường độ giảm dần theo trật tự này.
Kết quả cũng cho thấy, sau khi giải hấp bằng NaCl thì hoạt tính gây độc tế bào của các phân đoạn fucoidan có khác nhau. Các phân đoạn fucoidan F-05, F-10, F-15 không có hoạt tính gây độc tế bào. Khi các phân đoạn giải hấp với dung dịch NaCl nồng độ cao 2M, 2,5M mới có hoạt tính. Trong đó phân đoạn F20 có giá trị IC50 nhỏ hơn mẫu fucoidan ban đầu. Các tác giả dự đoán là fucoidan phân đoạn F-20 có tỉ lệ gốc sunfat trên 25% và có nhiều vị trí axial –C-4 của đường glucose là yếu tố quan trọng mang lại tác dụng gây độc tế bào của fucoidan.

BH (Theo tạp chí Hóa học, số 1/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả