SpStinet - vwpChiTiet

 

EU giới thiệu dự án Trung tâm tiến hóa về hóa, sinh học, phóng xạ và hạt nhân

Đại diện Bộ KH&CN làm việc với đoàn chuyên gia Liên minh Châu Âu (EU) tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28/9/2010. (Ảnh: N.H)Ngày 28/9, tại Hà Nội, đoàn chuyên gia Liên minh Châu Âu (EU) đã gặp đại diện Bộ KH&CN và giới thiệu “Dự án thành lập Trung tâm tiên tiến về hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN) tại khu vực Đông Nam Á”.

Trung tâm CBRN hoạt động như một mạng lưới trong khu vực nhằm thiết lập cơ chế phối hợp giữa các quốc gia, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu chung, tạo cơ chế phối hợp bền vững, lâu dài trong phòng chống các nguy cơ có liên quan tới CBRN, đặc biệt là nâng cao khả năng về an ninh và an toàn trong lĩnh vực này. 
Theo đó, mỗi nước thành viên sẽ lập một tổ công tác quốc gia có nhiệm vụ đưa ra những đánh giá về nguy cơ CBRN của nước mình, đồng thời đưa ra những nhu cầu hợp tác.
Đại diện Viện nghiên cứu Tư pháp và Tội phạm Liên khu vực của Liên Hiệp Quốc, bà Marian De Bruijn cho biết, trước khi làm việc với Việt Nam, đoàn chuyên gia EU tại Đông Nam Á đã làm việc với một số nước trong khu vực nhằm giới thiệu cơ bản về nội dung, hình thức tiến hành Dự án. Đồng thời thu thập thông tin về nhu cầu, đặc điểm cũng như cách tiếp cận của mỗi quốc gia đối với Dự án.
Các chuyên gia EU cho rằng, khi tham gia Dự án ngoài việc trở thành thành viên của mạng lưới quốc tế về CBRN, các quốc gia có cơ hội tăng cường năng lực đánh giá nguy cơ về CBRN, tăng cường hợp tác cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Từ đó, xác định nhu cầu thực chất của quốc gia trong lĩnh vực CBRN.
Dự án này cũng giúp các nước thành viên phát triển tối đa khả năng của các cơ sở nghiên cứu cũng như chuyên môn của quốc gia trong lĩnh vực CBRN.
Đại diện Bộ KH&CN Việt Nam, Thứ trưởng Lê Đình Tiến cho biết Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề an toàn và an ninh bức xạ hạt nhân cũng như sinh học, hóa học. Hiện nay ở Việt Nam, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đang đảm nhiệm các hoạt động liên quan đến an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, cơ sở hạt nhân. Đây cũng là đơn vị được cử làm cơ quan đầu mối tham gia sáng kiến này.

QA (Báo Đất Việt)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả