SpStinet - vwpChiTiet

 

eRobot của Việt Nam

ThS Đỗ Trần Thắng cùng các cộng sư thuộc Viện Cơ học -Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công tay máy 6 bậc tự do - eRobot dùng trong dây chuyền sản xuất cơ khí và phục vụ đào tạo.
 

Tay máy 6 bậc tự do - eRobot có tầm với lớn nhất: 600 mm, độ chính xác vị trí: ± 2 mm, độ chính xác lặp: ± 2 mm, có thể thực hiện thao tác nắm gắp và di chuyển đối tượng có khối lượng < 0,5 kg, hàn điểm… Phần mềm điều khiển eRobot được viết bằng ngôn ngữ Visual C++ có giao diện thân thiện với người sử dụng, tích hợp công nghệ đồ họa 3D OpenGL, kết nối với các bộ điều khiển qua cổng COM theo chuẩn RS232, sử dụng và phát triển các thuật toán điều khiển, động học, động lực học, xử lý tín hiệu, truyền thông có tốc độ xử lý cao và tin cậy (đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm). Tay máy 6 bậc tự do - eRobot có thể ứng dụng trong dây chuyền tự động hóa sản xuất cơ khí và công nghiệp, phục vụ cho công tác đào tạo về Cơ điện tử.
Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam

Các tin khác: