SpStinet - vwpChiTiet

 

Dựng thành công hệ gen một người Việt

Ngày 16-1, ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo một nhóm nghiên cứu của trường này đã có kết quả đầu tiên về việc nghiên cứu xây dựng và phân tích hệ gen người Việt.
 
Tiến sĩ Lê Sỹ Vinh (trái). Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, từ cuối năm 2013, nhóm nghiên cứu đề tài “Xây dựng và phân tích hệ gen một người Việt” đã nhận được dữ liệu hệ gen của một người bao gồm hơn 108 tỉ nucleotide. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng và phân tích hệ gen của người Việt này bằng những công nghệ và phương pháp tính toán hiện đại.

Kết quả phân tích được so sánh với hệ gen chuẩn của người và thấy rằng gần như toàn bộ hệ gen chuẩn của người được bao phủ bởi dữ liệu hệ gen người Việt này. Hệ gen của người Việt này chứa hơn 3 triệu biến đổi đa hình đơn so với hệ gen tham chiếu của người, nhiều biến đổi là mới và chỉ tìm thấy ở hệ gen của người Việt.
Nguồn: Tuổi trẻ

Các tin khác: