SpStinet - vwpChiTiet

 

Dựng hiện trường vụ án 3 chiều từ một bức ảnh đơn

Tại hiện trường một vụ án, thông thường một nhà nhiếp ảnh pháp y sẽ di chuyển một cách cẩn trọng quanh khu vực hiện trường, mô tả một cách tỉ mỉ từng mẩu bằng chứng, chú giải một cách chính xác vị trí của từng mẫu vật mà ông chụp. Giờ đây, nhờ một phương pháp mới do các nhà khoa học Tây Ban Nha phát triển, những nhà nhiếp ảnh hiện trường vụ án sẽ được giảm khối lượng công việc đi rất nhiều.

Trong khi các điều tra viên hiện trường vụ án hiện thời cần phải đo cẩn thận mọi khía cạnh của hiện trường để sau đó tái dựng lại trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu của trường Đại học Salamanca đã phát minh ra một phương pháp hình học có khả năng vẽ ra toàn bộ hiện trường vụ án dựa trên việc đo của một mẫu bằng chứng đơn.

Mẫu bằng chứng quy định, cùng với ba điểm ảo trong bức ảnh, được đo so sánh với hình học của một thấu kính camera chia độ đặc biệt . Bằng cách tính kích thước của mẫu bằng chứng quy định, tương quan tới độ cong của thấu kính, các nhà nghiên cứu có thể tái xây dựng lại các phương pháp đo chính xác của hiện trường vụ án dưới dạng 3 chiều, tất cả đều từ một bức ảnh đơn.

Hiện quy trình này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng các nhà khoa học hoàn toàn tin tưởng vào mức độ ứng dụng thực tiễn của phương pháp này.
QT (theo NACESTI)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả