SpStinet - vwpChiTiet

 

Dự báo xu thế công nghệ trong tương lai

TechCast – tên một đề án dự báo các kịch bản phát triển của nhân loại trong tương lai, được thực hiện bởi nhóm các nhà nghiên cứu do giáo sư William Halal, đại học George Washington điều hành - dự đoán 10 sự kiện công nghệ sau đây sẽ có ảnh hưởng kinh tế mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm to lớn của xã hội và giới khoa học trong những năm tiếp theo.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả