SpStinet - vwpChiTiet

 

Dự báo thời gian thi công dự án xây dựng bằng hồi quy tuyến tính đa bội

Đề tài do TS. Lưu Trường Văn (Khoa Xây dựng và điện, ĐH Mở TP.HCM) và ThS. Phạm Chí Công (Cty TNHH Xây dựng và thương mại Kim Cương) thực hiện nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa thời gian và chi phí theo mô hình của Bromilow cải tiến với bộ dữ liệu gồm 57 dự án đã thực hiện ở Việt Nam từ năm 2000-2010.
Kết quả mô hình từ R2 và R2 hiệu chỉnh cho thấy, các yếu tố đem vào nghiên cứu gồm tổng diện tích sàn (GFA), chi phí xây dựng (C), số tầng (NF). Kết quả đạt được cho thấy thời gian hoàn thành dự án phụ thuộc vào tổng diện tích sàn và số tầng cho kết quả giải thích (R2 hiệu chỉnh) khả quan đối với mẫu dữ liệu nghiên cứu. Kết quả này cũng tương tự với kết quả đạt được khi nghiên cứu các dự án ở Australia của Peter Love et al (2005). Các mô hình đều có thể áp dụng vào thực tiễn như là một công cụ nhằm xác định thời gian hoàn thành dự án, nó là một công cụ hữu ích và đầy ý nghĩa trong giai đoạn đầu của quá trình thực hiện dự án như các công cụ truyền thống khác. Nó cung cấp cho nhà quản lý dự án một công cụ rất thực tế để xác định thời gian hoàn thành dự án bên cạnh các công cụ trước đây chỉ mang nhiều yếu tố kinh nghiệm và dựa trên sự phán đoán của các nhà hoạch định.
LV (nguồn: TC Xây dựng, 11/2010)

Các tin khác: