SpStinet - vwpChiTiet

 

Dự báo nguy cơ nứt , trượt lở đất tỉnh Lâm Đồng bằng GIS

Nhóm nghiên cứu Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Dũng, Dương Bá Mẫn (Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM) thực hiện phân tích không gian trong môi trường GIS nhằm xây dựng bản đồ dự báo nguy cơ nứt đất, trượt lở đất tỉnh Lâm Đồng, góp phần dự báo, phòng tránh trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở 10 lớp thông tin có liên quan đến hiện tượng nứt đất, trượt lở đất, nhóm nghiên cứu đã xây dựng bản đồ dự báo nguy cơ nứt đất, trượt lở đất bằng phương pháp tiếp cận thống kê. Các kết quả đạt được là cơ sở khoa học và thực tế phục vụ điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch ngành cũng như quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới, góp phần giảm thiểu thiệt hại do nứt đất, trượt lở đất gây ra.

Trên bản đồ dự báo nguy cơ nứt đất, trượt lở đất tỉnh Lâm Đồng có thể thấy vùng dự báo nguy cơ rất cao chiếm diện tích không lớn (123,7 km2, chiếm 1,2% diện tích toàn tỉnh) chủ yếu phân bố ở phía đông của tỉnh, phía nam thành phố Đà Lạt và rải rác ở phía nam thành phố Bảo Lộc. Vùng dự báo nguy cơ cao chiếm diện tích 2053,8 km2 (20,2%) cũng tập trung ở phía đông của tỉnh thuộc các huyện Lâm Hà, Đơn Dương, Lạc Dương và Đà Lạt… 

Trong số 10 yếu tố tiềm ẩn – nguyên nhân nứt đất, trượt lở đất thể hiện qua 10 bản đồ thành phần (cấu trúc địa động lực, đới ảnh hưởng động lực của các đứt gãy, gia tốc nền cực đại, thạch học, địa mạo, độ dốc sườn, mật độ sông suối lưu vực, phân vùng thủy văn, sử dụng đất, thảm phủ rừng), có những yếu tố động, thay đổi tương đối nhanh, từ vài năm đến chục năm như có hiện trạng sử dụng đất, thảm phủ rừng... Khi chúng thay đổi thì bản đồ dự báo nguy cơ nứt đất, trượt lở đất cũng biến đổi theo. Do đó, có thể xem bản đồ này là phiên bản đầu tiên dự báo nứt đất, trượt lở đất cho tỉnh Lâm Đồng.
LV (nguồn: TC Các khoa học về trái đất, số 3ĐB-2012)

Các tin khác: