SpStinet - vwpChiTiet

 

10-O-trans-p-methoxycinamoylcatalpol và verbascosid phân lập từ hoa cây vọng cách – Premna corymbosa Rottl. Ex Willd.

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Bích Hằng, Phạm Thanh Kỳ (trường ĐH Dược Hà Nội), Phan Văn Kiệm (viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, viện KH&CN Việt Nam) thực hiện phân lập và định cấu trúc của 1 hợp chất iri-doid glycosid, 10-O-trans-p-methoxycinnamoyl catalpol (1) và 1 hợp chất phenethyl alcohol digly-cosid, verbascosid (2) từ dịch chiết methanol hoa cây vọng cách (premna corymbosa Rottl. Ex Willd.).

Nghiên cứu tiến hành với nguyên liệu là mẫu hoa cây vọng cách được thu hái vào tháng 7/2007 tại xã Trực Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Cấu trúc hóa học của các chất được xác định bằng các phương pháp phổ khối lượng (ESI-MS) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều (1D và 2D NMR); phân lập các hợp chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng và sắc ký cột.
Theo đó, hợp chất 1 nhận được dưới dạng chất bột vô định hình màu trắng, công thức phân tử là C25H30O12, cấu trúc hóa học là 10-O-trans-p-methoxycinnamoylcatalpol; hợp chất 2 thu được dưới dạng chất bột màu vàng, công thức phân tử là C29H36O15, cấu trúc hóa học là 3,4-dihydrox-yphenethyl hay còn gọi là ver-bascosid. Như vậy, từ dịch chiết methanol của hoa cây vọng cách đã phân lập được 2 hợp chất. Dựa vào số liệu phổ khối lượng ESI-MS và phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều và hai chiều (1D và 2D NMR) đã xác định được đó là 10-O-trans-p-methoxycin-namoylcatalpol và verbascosid. Đây là 2 hợp chất lần đầu tiên phân lập được từ hoa cây vọng cách.
LV (nguồn: TC Dược học, số 384/2008)
 


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả