SpStinet - vwpChiTiet

 

Đồng Nai: Xây dựng thư viện hàm mật mã theo tiêu chuẩn ISO

Vừa qua, hội đồng khoa học tỉnh Đồng Nai đã nghiệm thi đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng thư viện hàm mật mã theo tiêu chuẩn ISO” do PGS.TS Phạm Văn Sáng làm chủ nhiệm.

Với mục tiêu xây dựng bộ thư viện cung cấp dịch vụ mật mã theo các tiêu chuẩn ISO chi tiết ở mức có thể cài đặt, triển khai ứng dụng thực tế các thuật toán lựa chọn, tích hợp và chạy với các sản phẩm đã có của Sở KH&CN Đồng Nai, đề tài đã nghiên cứu, đề xuất sử dụng (có xây dựng thư viện kèm theo) 6 giải thuật mật mã. Theo nhóm nghiên cứu thì với các giải thuật mật mã mà đề tài đưa ra là đủ cho việc xây dựng các modul bảo mật cho các sản phẩm bảo mật, an toàn thông tin (phần cứng hoặc phần mềm).
Đề tài đã được Hội đồng khoa học chuyên ngành đánh giá cao về tính khoa học và giá trị ứng dụng.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 7/2012)

Các tin khác: