SpStinet - vwpChiTiet

 

Đồng chí Hoàng Văn Phong làm Phái viên Tư vấn cho Thủ tướng về lĩnh vực khoa học và công nghệ

Ngày 26/10/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 1888/QĐ-TTg về việc đồng chí Hoàng Văn Phong tiếp tục công tác, làm Phái viên Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực khoa học và công nghệ.
 

Đồng chí Hoàng Văn Phong là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX và Khóa X; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong hai nhiệm kỳ: 2002 – 2007 và 2007 – 2011.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2011.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả