SpStinet - vwpChiTiet

 

Đón chào thập kỷ thứ 3 công nghệ thông tin Việt Nam

Thập kỷ thứ nhất 1990 – 2000
Với phát súng lệnh là Nghị quyết 49/CP “Về phát triển CNTT ở nước ta trong những năm 90”, do Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký ban hành ngày 04/08/1993, chúng ta bước vào cuộc đua rất gian nan với bạn bè, mà từ nhiều góc nhìn thì tưởng như vô vọng.