SpStinet - vwpChiTiet

 

Đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Đề án “Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN"

Từ 9h00 - 11h30 thứ bảy, ngày 17/12/2011 tại trụ sở Báo Đất Việt- 108 Trường Chinh- Hà Nội sẽ diễn ra buổi đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về Đề án “Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN". Buổi đối thoại do Trung tâm nghiên cứu phát triển truyền thông KH&CN phối hợp với báo Đất Việt tổ chức.
 

KH&CN đã và đang được coi là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển nền kinh tế, xã hội. Đảng và Nhà nước đã xác định mục tiêu đến 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây sẽ là mục tiêu khó khăn nếu như Việt Nam không có những quyết sách lớn về KH&CN.
Nhằm cung cấp thêm cho độc giả những thông tin liên quan đến tình hình phát triển KH&CN trong nước thời gian qua, cũng như việc định hướng phát triển KH&CN Việt Nam từ nay đến năm 2020, đặc biệt là vấn đề đổi mới cơ chế, chính sách, đầu tư tài chính cho hoạt động KH&CN, trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa giữa Báo Đất Việt và Bộ KH&CN, Báo Đất Việt sẽ tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp với Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân với nội dung “Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN".
Trên cơ sở các câu hỏi do Quý độc giả gửi đến, Tổng Biên Tập báo Đất Việt Vũ Hữu Nghị sẽ trực tiếp đặt vấn đề đối thoại với Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả