SpStinet - vwpChiTiet

 

Đôi điều về nhãn sinh thái

Nhãn sinh thái còn gọi là nhãn xanh hay nhãn môi trường, là loại nhãn cung cấp thông tin thân thiện với môi trường của sản phẩm đến người tiêu dùng do một tổ chức của nhà nước hoặc một tổ chức có uy tín cấp. Nhãn sinh thái được khuyến khích để các nhà sản xuất tự nguyện áp dụng nhằm tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường, đồng thời nhắc nhở người tiêu dùng về ý thức bảo vệ môi trường bằng cách chọn mua những sản phẩm đã được dán nhãn. Gần đây nhãn sinh thái còn được sử dụng như một rào cản kỹ thuật để bảo hộ mậu dịch.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả