SpStinet - vwpChiTiet

 

Đối chiếu lâm sàng và xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang của một số bệnh da bọng nước tự miễn

Đề tài do các tác giả Trần Ngọc Ánh (Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế) và Trần Lan Anh (Đại học Y Hà Nội) thực hiện nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh da bọng nước tự miễn; đối chiếu lâm sàng và xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang trực tuyến, miễn dịch huỳnh quang gián tiếp trong một số bệnh da bọng nước tự miễn.

Nghiên cứu tiến hành với tất cả những bệnh nhân mắc bệnh da bọng nước tự miễn điều trị nội trú tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM từ 1/6/2004 đến 31/12/2005.
Kết quả cho thấy, bệnh da bọng nước tự miễn tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 31-60 và nữ nhiều hơn nam. Nhóm bệnh Pemphigus (P) chiếm tần suất cao nhất trong các bệnh da bọng nước tự miễn. Đặc điểm lâm sàng của bệnh da bọng nước tự miễn: hầu hết bọng nước căng gặp trong nhóm DH (Dermatitis herpetiformis) và BP (Bullous pemphigoid). Khoảng ¾ trường hợp P có bọng nước chùng. Đa số bọng nước có kích thước nhỏ và trung bình, chiếm ¾ tổng số trường hợp, không có sự khác nhau trong từng loại bệnh. Hầu hết các thể bệnh đều có tổn thương niêm mạc.
Trong chẩn đoán bệnh da mọng nước tự miễn, dấu hiệu Nikolsky có độ nhạy và độ đặc hiệu thấp. Mối liên quan giữa lâm sàng và xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp/miễn dịch huỳnh quang gián tiếp: xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang trực tiếp và miễn dịch huỳnh quang gián tiếp có độ nhạy và độ đặc hiệu cao trong chẩn đoán BP và P. Độ nhạy và độ đặc hiệu của xét nghiệm miễn dịch thấp trong chẩn đoán DH, kháng thể kháng màng đáy dạng hạt chỉ gặp trong DH. Xét nghiệm mô bệnh học bổ sung cho chẩn đoán bệnh da bọng nước tự miễn trong trường hợp bệnh da có bọng nước mà lâm sàng nghĩ đến bệnh da bọng nước tự miễn nhưng xét nghiệm miễn dịch âm tính. Không có mối liên quan giữa độ nặng của bệnh và hiệu giá của kháng thể trong miễn dịch huỳnh quang gián tiếp.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả