SpStinet - vwpChiTiet

 

Độc tính cấp – bán trường diễn và tác động giảm đau, kháng viêm của nọc bọ cạp đen An Giang (Heterometrus laoticus)

Đề tài do các tác giả Võ Phùng Nguyên, Lưu Hoàng Lê Giang (Trường ĐH Y dược TP.HCM), Hoàng Ngọc Anh (Viện Hóa học ứng dụng TP.HCM) thực hiện khảo sát độc tính cấp, bán trường diễn và các tác động giảm đau kháng viêm của nọc bò cạp Heterometrus laoticus thô thu mua ở An Giang.

Theo đó, nọc bò cạp có độ tính cấp LD50 là 190 ± 1,74 mg/kg khi tiêm dưới da ở chuột nhắt trắng ddY và được xếp vào nhóm độc loại III, độc vừa phải. Nọc bò cạp đen H. laoticus bắt tại An Giang, tiêm dưới da liều 9,5 mg/kg và 19 mg/kg có tác dụng giảm đau lên thần kinh trung ương trên mô hình nhúng đuôi chuột yếu hơn morphin tiêm dưới da liều 5 mg/kg và tác dụng giảm đau ngoại biên trên mô hình đau quặn gây ra bởi acid acetic tốt hơn aspirin uống liều 50 mg/kg. Tác động kháng viêm tương đương với ketoprofene tiêm dưới da liều 2,5 mg/kg. Nọc bò cạp tiêm hàng ngày dưới da với liều 0,1 mg/10g thể trọng/ ngày trong 30 ngày gây hoại tử da nhưng chưa biểu hiện độc tính trên gan, thận và huyết học trong một tháng thử nghiệm.
LV (nguồn: TC Dược học, số 400-2009)

Các tin khác: