SpStinet - vwpChiTiet

 

Doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động chuyển giao công nghệ bị phạt 100 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ với mức phạt tối đa là 100 triệu đồng.
 


Mức tiền phạt tối đa được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao.

Các tổ chức, cá nhân sẽ bị xử phạt nếu vi phạm các quy định như: hoạt động của hội đồng khoa học và công nghệ; đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; sở hữu kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; chuyển giao, chuyển nhượng, cung cấp thông tin về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ;…

Theo nghị định này mức tiền phạt tối đa được áp dụng trong trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao.

Mức tiền phạt đối với cá nhân vi phạm là từ 500 nghìn đồng đến 50 triệu đồng và đối với tổ chức vi phạm từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, trong từng trường hợp vi phạm cụ thể, các tổ chức, cá nhân phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hoàn trả kinh phí chiếm dụng hoặc sử dụng sai mục đích, hủy bỏ báo cáo không trung thực, báo cáo có số liệu bịa đặt; tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ từ 01 tháng đến 03 tháng; cải chính thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng; buộc tiêu hủy sản phẩm tạo ra từ công nghệ chuyển giao hoặc buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, buộc tái xuất đối với sản phẩm liên quan đến công nghệ chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam; …
 
Nguồn: Tạp chí Tia Sáng

Các tin khác: