SpStinet - vwpChiTiet

 

Doanh nghiệp ứng dụng CNTT-TT

Ngày 12-5, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt  Nam (VCCI) đã công bố chỉ số và thực trạng ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp năm 2009. Theo đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 11/63 tỉnh, thành phố về mức độ ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu cả nước trong bảng xếp hạng này.
Cuộc khảo sát thu hút sự tham gia của 1.060 doanh nghiệp nhỏ và vừa, không chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin. Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 2/3 số doanh nghiệp điều tra thường xuyên sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm kế toán để hỗ trợ hoạt động kinh doanh; 58% số doanh nghiệp có sử dụng kết nối mạng nội bộ; gần 90% doanh nghiệp có sử dụng  Internet và hơn 50 % doanh nghiệp có ban lãnh đạo đã sử dụng email hàng ngày. Theo VCCI, việc sử dụng các dịch vụ CNTT-TT cũng như áp dụng thương mại trong doanh nghiệp còn rất hạn chế.

VH (Theo Anninhthudo.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả