SpStinet - vwpChiTiet

 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đầu tư khoa học để phát triển bền vững

Từ ngày 10 - 11/01/2011, tại Hà Nội, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II nhiệm kì 2011 – 2015. Đại hội tập hợp khoảng 350 đại biểu đại diện cho cộng đồng DNNVV trong toàn quốc.

Các DNNVV trong những năm qua đã đóng góp hơn 40% GDP cả nước. Nếu tính cả 133.000 hợp tác xã, trang trại và các hộ kinh doanh cá thể thì khu vực này đóng góp vào tăng trưởng tới 60% GDP. Các DNNVV không chỉ đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của đất nước mà còn giúp tạo ra hơn một triệu việc làm mới mỗi năm cho số lao động phần lớn chưa qua đào tạo, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng cường an sinh xã hội…Hiện các doanh nghiệp này sử dụng trên 50% lao động xã hội.
Trong 5 năm qua, DNNVV đã thực hiện nhiều chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững và tăng cường năng lực cạnh tranh. DNNVV đã thỏa thuận hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thực hiện chương trình Hỗ trợ DNNVV ứng dụng tiến bộ kĩ thuật, đầu tư đổi mới trang thiết bị, nâng cao năng lực công nghệ và chuyển giao công nghệ.
Ngoài ra, DNNVV còn tăng cường quan hệ với các Bộ, ngành Trung ương thực hiện các dự án nhằm hỗ trợ DNNVV áp dụng các giải pháp công nghệ sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản xuất. Thực hiện đề tài cấp Nhà nước KC06.11/06-10 về “Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ để phát triển thị trường xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp chủ lực”.
Đặc biệt, DNNVV đã phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện các chương trình, dự án nhằm hỗ trợ DNNVV Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ - môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại,…Tiêu biểu như dự án: “Khuyến khích DNNVV đầu tư công nghệ môi trường” do Ủy ban Châu Âu tài trợ nhằm giúp nâng cao năng lực của Hiệp Hội trong việc tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ DNNVV sử dụng các công nghệ môi trường có hiệu quả. Phối hợp với Viện Công nghệ công nghiệp Hàn Quốc, Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ của Pháp, Viện Kỹ thuật môi trường Cộng hòa Liên bang Đức…hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và tìm nguồn vốn đầu tư.
Các Hiệp hội địa phương tiếp nhận sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế hỗ trợ hội viên tham gia các dự án đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, xử lý nước thải trong quá trình sản xuất. Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO và áp dụng công nghệ mới vào sản xuất.
Theo thống kê mới nhất, cả nước hiện có khoảng trên 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm tới 98% số lượng doanh nghiệp. Các DNNVV không chỉ đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của đất nước mà còn giúp tạo ra hơn một triệu việc làm mới mỗi năm đặc biệt là nguồn lao động chưa qua đào tạo; góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng cường an sinh xã hội…

QA (Nguồn: truyenthongkhoahoc.com.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả