SpStinet - vwpChiTiet

 

Đoàn khảo sát của Tổ chức JICA, Nhật Bản làm việc tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Trên tiến trình cấp vốn ODA cho xây dựng Cơ sở hạ tầng tại Khu Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua Tổ chức hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), thành lập Đoàn khảo sát thực tế (Fact Finding Mission) đến làm việc tại Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc từ ngày 19/10/2009 đến 29/10/2009.

 
Trong những ngày làm việc tại Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc , Đoàn khảo sát thực tế của JICA đã cập nhật tình hình và hiện trạng của Khu CNC Hòa Lạc, các điều kiện tự nhiên, môi trường, xã hội, khảo sát các chính sách của nhà nước, các chế độ ưu đãi cho nhà đầu tư, nguồn nhân lực cung cấp cho một thành phố khoa học trong tương lai…

Sau 10 ngày làm việc, hai bên đã tiến hành đàm phán và đi tới ký kết Biên bản thảo luận giữa Trưởng Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc, ông Nguyễn Văn Lạng và Ông Odajima, Trưởng Bộ phận Đông Nam Á 6, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản. Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc và JICA đã thống nhất với nhau về nội dung và tiến độ triển khai dự án Phát triển Hạ tầng Khu CNC Hòa Lạc (E/S). Hiệp định vay của dự án dự kiến sẽ được ký kết trong tháng 3/2010.

Để đảm bảo việc triển khai dự án, Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc đang đẩy mạnh các công tác chuẩn bị cho dự án giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nhân sự cho bộ máy quản lý dự án cũng như các công việc liên quan khác.
QT (theo Bộ KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả