SpStinet - vwpChiTiet

 

Độ tin cậy làm việc chịu uốn của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng tấm polyme cốt sợi các bon

Đề tài do ThS Ngô Thanh Thủy và PGS Trần Đức Nhiệm (bộ môn Cầu hầm, đại học GTVT) thực hiện nhằm phân tích mô hình ứng xử uốn của mặt cắt dầm bê tông cốt thép (BTCT) được tăng cường bằng tấm polymer cốt sợi cacbon – CFRP.

Đề tài sử dụng phương pháp mô phỏng Monte carlo được sử dụng để xác định mô hình phân bố sức kháng của mặt cắt dầm BTCT được tăng cường tấm CFRP. Với mô hình sức kháng này cho thấy độ tin cậy làm việc chịu uốn của mặt cắt được tăng cường lớn hơn mặt cắt không tăng cường và tăng cường theo số lớp CFRP. Điều này có được do hệ số độ lệch COV của cường độ tấm CFRP nhỏ hơn hệ số COV cường độ thép hoặc bê tông.
Nghiên cứu ảnh hưởng của chỉ số tin cậy b đến hệ số sức kháng uốn Φ cho thấy, hệ số tin cậy đã được cải thiện với sự có mặt của tấm CERP. Theo tác giả, hệ số Φ = 0,85 là thích hợp.

BH (Theo Tạp chí Cầu đường, số 7/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả